Praktische informatie Blauwdruk, praktijk voor Body Stress Release, Utrecht
Body Stress Release zet in je lichaam een proces in gang, waarbij spieren vastgezette spanning zullen gaan loslaten. Je gaat daardoor beter 
functioneren. Niet alleen op spiergebied!

Dit proces wordt bij voorkeur opgestart met drie behandelingen op de 1e, de 4e en de 11e dag. In dit ritme is het effect optimaal gebleken. Als je bijvoorbeeld start op een dinsdag, is de tweede afspraak op de eerstvolgende vrijdag en de derde afspraak een week daarna op vrijdag.

Na de derde release kijken we per keer wat een optimaal moment is voor een eventuele vervolgafspraak. 

Het eerste consult duurt 60 minuten en start met een intakegesprek en een uitleg over Body Stress Release. Ook krijg je adviezen over hoe je zelf kunt bijdragen aan je herstel. Daarna volgt de daadwerkelijke release.
Je ligt dan -volledig gekleed- op de speciale behandeltafel. Ook je schoenen kun je aanhouden.

Een vervolgconsult duurt 50-60 minuten. We nemen je ervaringen door, je krijgt feedback, tips en een Body Stress Release sessie.

Als je vragen hebt over Body Stress Release of een afspraak wilt maken, kun je bellen of een bericht sturen per e-mail. Kijk voor details op de pagina 'contactgegevens'

Kosten:
Volwassenen:  58 €
Kinderen tot 18 jaar: 45 €
Studenten: 55 €

Annuleren
Mocht je verhinderd zijn dan kun je je afspraak tot 24 uur van tevoren afzeggen. Zo heeft iemand anders de kans voor jou in de plaats te komen. Annuleer je het korter van te voren dan wordt de consultprijs in rekening gebracht.


Zorgverzekering
Via onderstaande link kun je bekijken welke verzekeraars hebben toe-gezegd BSR te vergoeden in 2021: 
https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/body-stress-release
Het maakt uit welke polis je bij de verzekeraar hebt!


 Wil je zeker weten of BSR bij jou wordt vergoed, vraag het dan na bij je   verzekeraar!                                                                                                        
Hierbij is een aantal zaken belangrijk om te weten:
- BSR Blauwdruk / Aletta Bakker is aangesloten bij de BSRAN - de Body    
Stress Release Associatie Nederland, lidnummer 101
BSR Blauwdruk / Aletta Bakker is in het bezit van een geldig diploma           Medische Basiskennis
- AGB code van de praktijk: 90064576
- AGB code van Aletta Bakker: 90105302


Body Stress Release Associatie Nederland
Aletta Bakker is als erkend Body Stress Release Practitioner aangesloten bij de BSRAN - Body Stress Release Associatie Nederland. Als lid van de BSRAN voldoet Blauwdruk aan de kwaliteitseisen van de Associatie en aan de nieuwe wet Wkkgz -  via de BSRAN is zij aangesloten bij een geschilleninstantie. Ook zijn via de BSRAN een klachtenregeling en klachtenfunctionaris geregeld bij het GAT.

www.bodystressrelease.nl

Ook is zij aangesloten bij de Body Stress Release Association van Zuid-Afrika
www.bodystressrelease.com


Omgaan met klachten
Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld.
BSR praktijk Blauwdruk voldoet aan deze eisen. 
Op de site van de BSR Associatie is meer informatie te vinden:
https://www.bodystressrelease.nl/algemeen/klachten-over-bsr/

Via de BSR Associatie Nederland is Blauwdruk aangesloten bij de CAM Coöperatie. 

Privacystatement
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelend therapeut, een dossier aanleg. Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand, gegevens over de uitgevoerde release en de relevante ontwikkelingen nadat je start met Body Stress Release.
Deze gegevens worden gebruikt om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van je gezondheidstoestand. Op basis van deze gegevens wordt bepaald hoe een Body Stress Release sessie wordt ingevuld. 
Ik doe mijn uiterste best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
• zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens 
• als enige toegang heb tot je gegevens
• er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens 
• niet meer persoonsgegevens verwerk dan noodzakelijk is voor het     uitvoeren van een release en het uitvoeren van de financiële administratie • de bijzondere persoonsgegevens (betreffende je gezondheid) alleen schriftelijk (op klantkaart) bewaar   

Enkele gegevens uit je dossier worden gebruikt
• Voor het opstellen van een factuur. 
Op de factuur die je per email ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze factuur kan declareren bij je zorgverzekeraar. Het betreft: je naam, woonplaats en geboortedatum, en de data van de Body Stress Release sessies.
• Voor het bijhouden van de financiële administratie. Hierin staan gegevens conform de richtlijnen van de Belastingdienst: je naam, de data van de Body Stress Release sessies en de data van betalingen. Ook staat vermeld of je per bank of contant hebt betaald. 

Factuur en financiële administratie worden digitaal verwerkt en bewaard op een beveiligde computer met up-to-date software. 

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: 
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met je expliciete toestemming
• Om een schadeletseladvocaat te informeren op diens verzoek, met jouw nadrukkelijke toestemming
• Voor het gebruik voor waarneming door een BSR collega, tijdens mijn afwezigheid. Ook hiervoor geldt dat het alleen gebeurt met je specifieke toestemming.

Als ik ooit vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen. Bijvoorbeeld als een letselschadeadvocaat een verzoek om informatie indient.

De gegevens in het cliëntendossier blijven 7 jaar bewaard (conform de richtlijnen van de Belastingdienst).


Corona-info:
Er wordt gewerkt volgens de richtlijnen van het corona-protocol dat door de BSRAN is afgegeven
, in overleg met zuster- organisaties en het RIVM.
Als je een afspraak maakt, krijg je het per mail toegestuurd. Overweeg je een afspraak en ben je benieuwd naar het protocol dan stuur ik het je ook toe.